Arabika ve Robusta

Arabika ve robusta kahve ticaretinin iki ana unsurudur. Arabikanın robustaya göre çeşiti fazladır. Haliyle üretim ve tüketimi de robustanın 2 katından fazladır. Arabikanın ana vatanı Doğu Afrika’dır. Arabika nın en bilinen iki türü vardır. Bunlar tipik ve bourbondur. Tipik sıradan kahveler ilk olarak Java’ya dikilmiştir. Bourbon ise tipik kahve ağaçlarının Bourbon Adası’na (Şimdiki ismi Reunion) ekildikten sonra, garip bir şekilde mutasyona uğramasıyla, yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Robustanın ana vatanı ise Batı Afrika’dır. Batı Afrika’dan da dünyaya yayılmıştır.

Arabikalar yetiştikleri bölgelerin adlarıyla pazara sunulurlen, genel olarak robustaların ismi gene robusta olarak geçer. Arabika ve Robusta’nın tarihsel olarak belirli bir hasat zamanı yoktur. Bazı üreticiler sezonluk, bazıları ise sezonda 1-2 hasat yapabilir. Hasat zamanları nasıl oluyor derseniz. Hasat zamanları mevsimsel faktörlere göre belirlenir. Örneğin çiçeklenme dönemleri yağmura göre şekillenir. Meyvenin olgunlaşması ise hava sıcaklığı ve rüzgara göre şekillenir. Yani aslında sıradan bir meyve ağacı iklime göre nasıl tepki veriyorsa, kahve ağaçlarının da onlardan bir farkı bulunmuyor.

Arabika rakımı yüksek, robusta ise düşük bölgelerde yetişir. Arabika ortamalama 800 ve 2000+ arası rakıma ihtiyaç duyarken, robusta 0 ve 800 metre arasında yetişir. Arabikanın kökleri robustaya oranla uzundur ve daha fazla toprak derinliğine ihtiyaç duyar. Robusta ise kısa ve kalın köklere sahiptir. Arabika robustaya göre sıcağı daha az sever. Arabikanın kökleri derindir. Yani yağmurlar azaldığında toprağın içinde depoladığı suya rahat ulaşacağından düzenli yağışlara göre çicek açar. Bundan dolayı düzenli bir hasadı vardır. Robustanın ise kök yapısı kısa olduğundan dipte biriken suya ulaşamaz. Bu sebeple fazla yağışı sever ki yüzeyde sürekli su bulunsun. Tabi Bu durum düzensiz çiceklenme ve dogal olarak düzensiz hasada neden olur. Çiçeklenme ve dolaylı olarak meyveler arabikaya oranla daha yavaş olgunlaşır.

Görünen o ki robusta arabikaya göre daha ağır koşullarda yetişir. Bu durum arabika ve robusta arasındaki kafein farklılığını da açıklar. Kafein üreten meyvelerin her ne kadar bunu neden ürettikleri hala araştırılsa da, genel olarak tarımında ne kadar zorluk varsa o kadar kafein üretimine yol açtığı bilinmektedir. Robusta